border collie đực giống


bonny
Màu chocolate/white

 


ben
Màu chocolate/white

 


jemmy
Màu Lilac merle

 


cupid
Màu black/white

 

bán chó border collie

chia sẻ thông tin